Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

«Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για συμμετοχή στη Δράση «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Η προκήρυξη αφορά όλους τους πτυχιούχους εκτός Παιδαγωγικών και Πληροφορικής
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) από αδειοδοτημένα Κέντρα Δια βίου Μάθησης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. και περιλαμβάνει :
1) παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
2) παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
3) πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
4) πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
• Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
• Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 2.000,00 Ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 800,00 Ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΚΕΚΑΠΕΛ, Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, τηλ. 22510-40330

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.voucher.gov.gr/project/download-doc/id/35

Για υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στο πρόγραμμα πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο:
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ, Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ

https://www.voucher.gov.gr/ui/project/35/personal