Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

The Clarinet project

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο CLARINET στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη θετική συμβολή των μεταναστών στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες ανάμεσα σε Ευρωπαίους πολίτες.
Το έργο σκοπεύει να:

  • εντοπίσει και να προωθήσει τις καλές πρακτικές των τοπικών αρχών σχετικά με τις δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας για τη μετανάστευση και την ένταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο

  • ενδυναμώσει τις τοπικές αρχές των συνόρων να εφαρμόσουν επιτυχημένες, τεκμηριωμένες δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας για τη μετανάστευση και την ένταξη μέσω της κατάρτισης στην εργασία και υποστήριξης.

https://www.clarinetproject.eu/