Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

Κωνστάντογλου Μαρία

Διευθύντρια & Διευθύντρια κατάρτισης

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ. 2251037126

email: mconstantoglou@kekapel.gr