Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

Ραλού Τάταρη

Communication Manager Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ραλού Τάταρη

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ. 22510403310

email: raloutatari@gmail.com