Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330
Menu

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ SEDIN

Στα πλαίσια του Έργου «“CREATIVE METHODS FOR SUCCESFULL INCLUSION IN MULTICULTURAL SCHOOLS” SEDIN το ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε., σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ, ενδιαφέρεται για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη. Οι ενδιαφερόμενοι εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, να αποστείλουν σχετική Αίτηση συνοδευόμενη από πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (τύπου Europass) στο e-mail  του ΚΕΚΑΠΕΛ ΑΕ, info@kekapel.gr. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων είναι αναρτημένη εδώ. Η πρόσκληση αφορά Εκπαιδευτικούς και βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία: 05/09/2018