Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ SNAPSHOT

Στα πλαίσια του Έργου «Snapshot from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030 το ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε., σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη. Οι ενδιαφερόμενοι εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, να αποστείλουν σχετική Αίτηση συνοδευόμενη από πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (τύπου Europass) στο e-mail  του ΚΕΚΑΠΕΛ ΑΕ, info@kekapel.gr. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων είναι αναρτημένη εδώ. Η πρόσκληση αφορά Τεχνικό Συνεργάτη και βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία: 05/09/2018