Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ BALKAN

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε προσφορά για υπηρεσίες που άπτονται του ενδιαφέροντος σας.

Σας επισυνάπτουμε την σχετική πρόσκληση.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Νικόλαος Κωστόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Καβέτσου 36

Μυτιλήνη 81100

Τηλ: 2251040330

Email: info@kekapel.gr