Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

Γίνε ειδικός στον Πολιτιστικό Τουρισμό Ανακοίνωση έναρξης των μαθημάτων CULTVET

Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ένας ολοένα και αναπτυσσόμενος κλάδος και κάθε μέρα ανοίγονται ευκαιρίες εργασίας σε όλον τον κόσμο. Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση για ειδικούς στον τομέα ενώ την ίδια ώρα οι εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για τον πολιτιστικό τουρισμό είναι πολύ σπάνιες.

Το πρόγραμμα CULTVET προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον πολιτιστικό τουρισμό. Προσφέρει έναν επαγγελματικό τίτλο σπουδών που παρέχεται από κοινού από 4 οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από 4 Μεσογειακές Χώρες: τον Nuevas Profesiones από την Ισπανία, το Istituto d’Istruzione Superiore «Luigi Einaudi» από την Ιταλία, την Eurosuccess Consulting από την Κύπρο και την Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.» στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης την ευκαιρία για μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση δεξιοτήτων από τoν oργανισμό πιστοποίησης ACTA που είναι τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο κοινός αυτός τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνει 200 ώρες εκπαίδευσης στην τάξη καθώς και 300 ώρες εγγυημένης πρακτικής άσκησης σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που εργάζεται στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού. Οκτώ από τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο μάθημα (2 από κάθε χώρα) θα έχουν επίσης την δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, οι 200 ώρες εκπαίδευσης στην τάξη θα πραγματοποιηθούν στην Μυτιλήνη κατά το διάστημα Ιανουάριος- Μάρτιος 2020.

Το πρόγραμμα σπουδών του CULTVET είναι δομημένο γύρω από τις ακόλουθες δεξιότητες:
• Κατανόηση της έννοιας και της αξίας του πολιτιστικού τουρισμού
• Διάδραση με τους πελάτες και διαχείριση της εμπειρίας των πελατών
• Διαχείριση Έργου για εμπειρίες πολιτιστικού τουρισμού
• Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τεχνολογία στον Πολιτιστικό Τουρισμό
• Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Μπορείτε να πατήσετε εδώ (CULTVET – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) για να κατεβάσετε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών.

Ο κοινός τίτλος επαγγελματικής εκπαίδευσης προσφέρεται απολύτως δωρεάν μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν μόνο 25 θέσεις διαθέσιμες σε κάθε χώρα.

Κατεβάστε την φόρμα της αίτησης από εδώ (CULTVET – ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) και στείλτε την μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα (Λίστα Εγγράφων) στο παρακάτω e-mail:

Για παρακολούθηση του προγράμματος στην Ελλάδα – info@eloris.gr

ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ – ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΡΤΙΟ – ΜΑΪΟ 2020.