Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

Η ομάδα μας

Read more about your future colleagues – their backgrounds, roles, contributions and passions.

Ραλού Τάταρη

Communication Manager Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Learn More

Λάμπρου Δημήτρης

Ειδικός Επιστημονικός συνεργάτης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Learn More

Ρέντα Δήμητρα

Ειδικός Επιστημονικός συνεργάτης

Learn More

Καπετανάκη Στέλλα

Διοικητικός Υπάλληλος

Learn More

Κωνστάντογλου Μαρία

Διευθύντρια & Διευθύντρια κατάρτισης

Learn More