Καβέτσου 36, Μυτιλήνη,81100+(30)22510 40330

Πιστοποιημένο Προσωπικό Υπηρεσιών Ασφαλείας – CPSA