Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

Πιστοποιημένο Προσωπικό Υπηρεσιών Ασφαλείας – CPSA

 

Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 4892/1/76-γ/17-5-10 ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας και Παιδείας, Δια βίου Μάθησης Κοινωνικής Ασφάλισης & Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 664Β/17-05-2010) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 1016/109/183 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 606/ 05.03.2012), από τη 01/01/2012 είναι απαραίτητη η προσκόμιση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.

 

Διάρκεια κατάρτισης

  • Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 105 ώρες , 20 περίπου μέρες.
  • Οι διδακτικές ώρες είναι 4 ώρες ανά ημέρα
  • Οι ώρες της κατάρτισης είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις σας.
  • Δυνατότητα για ταχύρυθμα τμήματα.

 

Εισηγητές

  • Όλοι οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (Κ.Ε.Μ.Ε.Α.) του υπουργείου προστασίας του πολίτη.
  • Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης
  • Έχουν μεγάλη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία

 

Τρόποι κατάρτισης

Πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού παροχής Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Μέσω της εγκεκριμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης , οι καλύτεροι εκπαιδευτές παρέχουν τις ίδιες, υψηλού επιπέδου, γνώσεις σε κάθε έναν εκπαιδευόμενο ξεχωριστά.

Η πλατφόρμα εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ φιλική προς το χρήστη, εύκολη στη διαχείριση και υποστηρίζεται από help desk καθ ‘όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

Τα τμήματά μας είναι ευέλικτα χρονικά ώστε όσοι εργάζονται να μπορούν να παρακολουθούν χωρίς να έχει επίπτωση στη δουλειά τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης που τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν σε εξετάσεις που διοργανώνει το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1016/109/183 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 606/ 05.03.2012).

 

Κόστος συμμετοχής:

  • 300€ για άνεργους που διαθέτουν δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
  • 350€ για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλ. 22510-40330 ή αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο info@eloris.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Πρόγραμμα κατάρτισης Security