Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

BalkanMed INNOVA Kick-off Meeting

 

Συνάντηση Κορυφής του BalkanMed INNOVA

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου BalkanMed INNOVA πραγματοποιήθηκε στην Άρτα στις 25-26 Ιουλίου 2017. Ο εταίρος της Everu είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το θεσμικό του όργανο στην κοινοπραξία. Η συνάντηση συνεχίστηκε με την παρουσίαση της επισκόπησης του Έργου ενώ ο Επικεφαλής Εταίρος παρουσίασε τη δομή του Έργου και τόνισε τη διαχείριση και τις δραστηριότητες του έργου.

2ο ΕΠΑ συνάντηση στη Λεμεσό στις Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018