Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

VOUCHER 29-64

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» του Υπουργείου Εργασίας – ΕΣΠΑ 2014-2020, ότι το ΚΕΚΑΠΕΛ προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα στα θεματικά πεδία του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και του ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Να επισημάνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης (voucher) έχει ορισθεί η 17/06/2017. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, έως την ως άνω ημερομηνία, να έχει ολοκληρωθεί η 1η ατομική συνεδρία, να έχει γίνει η επιλογή προγράμματος κατάρτισης, η εύρεση επιχείρησης πρακτικής και η υπογραφή της τριμερούς σύμβασης

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ενημερώνουμε τους ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ της δράσης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29 έως 64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» ότι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας (ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε, Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, τηλ. 22510-40330) για την υποβολή των δικαιολογητικών και την ενεργοποίηση των επιταγών τους.