Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη συμμετοχή τους σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (με διακριτικό τίτλο «ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε Κε.Δι.Βι.Μ.2») που εδρεύει στην οδό Καβέτσου 36, Μυτιλήνη δραστηριοποιείται από το 1995 στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης έχοντας υλοποιήσει πλήθος επιδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για άνεργους και εργαζόμενους.

Με το παρόν ανακοινώνει στους ωφελούμενους που έχουν ήδη εγκριθεί και τοποθετηθεί σε υπηρεσίες από το Δήμο Λέσβου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης ότι το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί η Δράση της κατάρτισης των ωφελουμένων του ως άνω προγράμματος.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο της δράσης είναι το ακόλουθο:
¨Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»
1. Θα είναι διάρκειας 120 ωρών και θα περιλαμβάνει 3 επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και για προχωρημένους.
2. Όσοι επιλέξουν να το παρακολουθήσουν θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας της κατάρτισης, σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (τύπου ECDL).
3. Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωσή τους θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας δηλ. θα απασχολούνται/εργάζονται 4 ημέρες την εβδομάδα στους φορείς που έχουν τοποθετηθεί και θα καταρτίζονται 1 ημέρα την εβδομάδα. Σε περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης θα εργάζεται και τις 5 ημέρες της εβδομάδας.

Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Παρόχους Κατάρτισης.

Το ΚΕΚΑΠΕΛ προτίθεται να πάρει μέρος ως Πάροχος Κατάρτισης και να υλοποιήσει το παραπάνω πρόγραμμα στις πιστοποιημένες αίθουσες πληροφορικής που διαθέτει και καλεί τους συμμετέχοντες στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ να εκδηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους σε αυτό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο πρόγραμμα:

1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το ΔΗΜΟ ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ. αρ. 1/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
2) Αντίγραφο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
3) Τον Αριθμό της Αίτησης Συμμετοχής τους στη Δράση (σε περίπτωση που δεν τον έχουν, θα απευθύνονται στον ΟΑΕΔ με την Αστυνομική τους Ταυτότητα)

1. Όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας της κατάρτισης, σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (τύπου ECDL).
2. Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωσή τους θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας δηλ. θα απασχολούνται/εργάζονται 4 ημέρες την εβδομάδα στους φορείς που έχουν τοποθετηθεί και θα καταρτίζονται 1 ημέρα την εβδομάδα-κάθε Παρασκευή. Σε περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης θα εργάζεται και τις 5 ημέρες της εβδομάδας.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ 2014-2017, στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο ΚΕΚΑΠΕΛ, τηλ. 22510-40330