Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ERASMUS+ SEDIN

O κύριος στόχος του έργου είναι να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των παιδιών με προσφυγικό / μεταναστευτικό ή μειονοτικό υπόβαθρο στο σχολικό τους περιβάλλον. Ο πρώτος ειδικός στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει δασκάλους και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικά σχολεία (σχολεία με αυξημένο αριθμό παιδιών με προσφυγικό / μεταναστευτικό / μειονοτικό υπόβαθρο) να αυξήσουν αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές τους επιδόσεις εφαρμόζοντας δημιουργικές μεθόδους μάθησης. Ο δεύτερος ειδικός στόχος είναι η μετρήσιμη αύξηση των εκπαιδευτικών επιδόσεων αυτών των παιδιών που θα βελτιώσουν την κοινωνική τους ένταξη, καθώς και τη γενικότερη ένταξή τους στην κοινωνία. Το έργο θα επικεντρωθεί στο δημοτικό σχολείο, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ένταξη των παιδιών αυτών των ομάδων στόχων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το έργο SEDIN στοχεύει να υιοθετήσει και να μεταδώσει δύο μεθόδους: τη μέθοδο Montessori και τη μέθοδο της δημιουργικής μάθησης με σκοπό να προωθήσει την κοινωνική ένταξη στα πολυπολιτισμικά σχολεία.