Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. είναι πιστοποιημένο κέντρο Συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε όλα τα θεματικά πεδία από τον επίσημο εθνικό φορέα για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολού­θηση του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.).

Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κατάρτισης συμβάλλοντας έτσι στην διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που οδηγούν στην βελτίωση της απασχολησιμότητας, την αναβάθμιση του επιχειρηματικού πνεύματος, την ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων τους και την ενίσχυση των πολιτικών των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και άνδρες.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Εξεταστικό Κέντρο της ACTA

 Η ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της ACTA (Aristotle Certification Training & Assessment). Mπορεί να διεξάγει  εξετάσεις για όλα τα πιστοποιητικά της ACTA και να πραγματοποιήσει σεμινάρια για την προετοιμασία των υποψηφίων στην απόκτηση του πιστοποιητικού που επιθυμούν.

Η ACTA  είναι τεχνοβλαστός που ίδρυσε το μεγαλύτερο Ελληνικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Α.Π.Θ., το μεγαλύτερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας, προχώρησε στη δημιουργία Εταιρείας Έντασης Γνώσης, ακολουθώντας τα πρότυπα των σημαντικότερων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του κόσμου, όπως το ΜΙΤ.

Σκοπός της είναι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, στη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή έχοντας στη διάθεσή της τη σχετική τεχνογνωσία που της εισέφερε το Α.Π.Θ. Σημαντική συμβολή σ’ αυτό έχει και ο αυστηρά επιλεγμένος αριθμός εξεταστικών κέντρων ACTA σε όλη τη χώρα όπου θα διενεργούνται εξετάσεις.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Εξεταστικό Κέντρο της TUV AUSTRIA ACADEMY 

Η ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της TUV AUSTRIA ACADEMYMπορεί να διεξάγει  εξετάσεις για όλα τα πιστοποιητικά της TUV AUSTRIA ACADEMYκαι να πραγματοποιήσει σεμινάρια για την προετοιμασία των υποψηφίων στην απόκτηση του πιστοποιητικού που επιθυμούν. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY αποτελεί τον εκπαιδευτικό οργανισμό του TÜV AUSTRIA GROUP και παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα, η TÜV AUSTRIA ACADEMY διαθέτει γραφεία και σύγχρονους εκπαιδευτικούς χώρους στη Βιέννη, στην Αθήνα, στο Βουκουρέστι, σε παραρτήματα εντός Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Ηράκλειο Κρήτης) καθώς και σε άλλες χώρες της Νοτιανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (π.χ. Κύπρος, Τουρκία, Ιορδανία, Αλβανία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, κ.α.).