Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από το ΚΕΚΑΠΕΛ ΑΕ. σε συνεργασία με τo Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και την ACTA – Τεχνοβλαστός ΑΠΘ.
……………………………………………………………………………………..
Certified Computer User – CCU
Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σχήμα πιστοποίησης CCU πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ

Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από ΕΟΠΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και για την αγορά εργασίας, το CCU αποτελεί το απαραίτητο προσόν τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

To πιστοποιητικό CCU πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και τις εφαρμογές Microsoft® Office 2002, 2003, 2007, 2010 ή 2013.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πιστοποιητικό CCU (ΕΟΠΠΕΠ) είναι:

Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Επεξεργασία Κειμένου
Βάσεις Δεδομένων
Παρουσιάσεις
Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
Μπορείτε να επιλέξετε χωριστά όσες θεματικές ενότητες θέλετε και να πιστοποιηθείτε συγκεκριμένα για αυτές που επιλέξατε.

Σχήμα πιστοποίησης CCU διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πιστοποιητικό CCU (ΕΣΥΔ) είναι:

Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Επεξεργασία Κειμένου
Βάσεις Δεδομένων
Παρουσιάσεις
Web Development (Με τη χρήση HTML5, Πλατφόρμας Android, Framework, PHP 5.3, MariaDB 10.1, JavaScript, CSS3 και Android Market, Python 2.7)
GIS
Μπορείτε να επιλέξετε χωριστά όσες θεματικές ενότητες θέλετε και να πιστοποιηθείτε συγκεκριμένα για αυτές που επιλέξατε.

Για να συμμετέχει κάποιος στην εξέταση των υποσχημάτων Web development και G.I.S θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου και να έχει βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας. Στην εξέταση των υπολοίπων υποσχημάτων – ενοτήτων μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε επιθυμεί.