Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΤΟΠΣΑ

Η «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των νέων στην καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα».

Ενημερωτικά σας αναφέρω ότι στη Σύμπραξη μετέχουν το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε) ως Συντονιστής και ως Μέλη :

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
3 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε»
4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
5 ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε»

Οι Δράσεις της Πράξης αφορούν 120 ανέργους-Νέους Επιστήμονες-ασφαλισμένους στον ΟΓΑ που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου.

 

Στόχος της Πράξης είναι είναι:

Η προετοιμασία, προώθηση και στήριξη των 120 ανέργων ώστε είτε να προσληφθούν από υφιστάμενες επιχειρήσεις είτε -κυρίως – να βοηθηθούν να ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις ατομικές ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές.

Για να επιτευχθεί αυτό θα τύχουν:

  1. Συμβουλευτικής Υποστήριξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και κατά τους 3 πρώτους μήνες της απασχόλησής τους.
  2. Θα παρακολουθήσουν αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης.
  3. Θα δικτυωθούν με δεκάδες άλλους ωφελούμενους παρόμοιων Πράξεων που υλοποιούνται ταυτόχρονα στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου ώστε να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους.
  4. Τέλος, για τους Ωφελούμενους που θα ιδρύσουν οποιασδήποτε μορφής νέα επιχείρηση θα παρασχεθεί ΔΩΡΕΑΝ εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου και υποστήριξη για τη σωστή εφαρμογή του.