Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

Το   «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»   Γενικό   Νοσοκομείο   Μυτιλήνης   διοργανώνει,   μέσω   Αναδόχου   που   προέκυψε   από διαγωνιστική  διαδικασία,  την  κατάρτιση  120  επαγγελματιών  υγείας  της  Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου  που εργάζονται σε:

Κέντρα Υγείας,

Νοσοκομεία,

Περιφερειακά / Δημοτικά Ιατρεία,

Κοινωνικά Ιατρεία

Δομές Αποκατάστασης,

Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Φυλακές, Ψυχιατρεία.

 

Η  Κατάρτιση  αφορά  στο  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  προγραμμάτων  προαγωγής  της  υγείας,  ώστε  οι παραπάνω επαγγελματίες υγείας να καταστούν ικανοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο νέο περιβάλλον της  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  µε  έμφαση  στις  πολιτικές  πρωτογενούς  πρόληψη  και  σε  στοχευμένες δράσεις στο επίπεδο της δευτερογενούς πρόληψης.

 

Το έργο αποτελεί τμήμα ευρύτερης πράξης, συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς   πόρους,   στο   πλαίσιο   του   ΕΠ   «ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ   ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,   με   τίτλο:   «Παραγωγή εκπαιδευτικού  υλικού  και  κατάρτιση  επαγγελματιών  υγείας  των  νήσων  Βορείου  Αιγαίου  στο  σχεδιασμό  και την υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

 

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης θα είναι συνολικής διάρκειας 120 ωρών (90 ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης και 30

ώρες Εργαστηριακών μαθημάτων WORKSHOP), και θα υλοποιηθεί στις παρακάτω πόλεις:

Μυτιλήνη (25 συμμετέχοντες)

Σάμος (25 συμμετέχοντες)

Χίος (25 συμμετέχοντες)

Μύρινα (25 συμμετέχοντες)

Άγιος Κήρυκος (20 συμμετέχοντες)

 

Τα μαθήματα θα υλοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως και Πέμπτη απογευματινές ώρες (1600-2015) και

2 φορές το μήνα το Σάββατο πρωινές ώρες (0900-1400).

 

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ  ΩΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  –  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

Παρακαλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  να  συμπληρώσουν  την  Αίτηση  Συμμετοχής,  την  οποία  θα  βρουν  στους παρακάτω συνδέσμους:          www.vostanio.gr, www.e-plegma.gr , www.kekapel.gr , www.mesogeiako.gr

 

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με αξιολόγηση από ειδική επιτροπή του Αναδόχου. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για τα τμήματα  Μυ τιλή νη ς  και  Σάμο υ :                  21 Νοεμβρίου 2014

Για τα υπόλοιπα τμήματα θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

AΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ