Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330
Menu

VOUCHER πληροφορικής 2

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ»

στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ.

Υλοποίηση από 15/10/2012 έως 12/11/2012.