Καβέτσου 36, Μυτιλήνη,81100+(30)22510 40330

Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από ΕΟΠΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και για την αγορά εργασίας.